Principal
Prólogo
O Método
Historia
O Pito Galego
Obradoiro
Dixitación
Mantemento
Respiración
Estiramentos
O Son
Afinación
Articulación I
Técnica I
Técnica II
Técnica III
Técnica IV
Arpexos
Articulación II
Técnica de Gaita
Repertorio Tradicional
Bibliografía
Ligazóns
Agradecementos
Contacto
       

    

     Pito Galego  Moisés Quintas Suárez

Afinación

Vibrato de dedo

Vibrato de sopro ] [ Vibrato de dedo ]

 

Co vibrato de dedos temos que acadar o mesmo obxectivo que co de sopro, mais alterando o son cos dedos. Este é o vibrato que se fai na gaita. Empréganse os dedos da man dereita, aínda que non é sempre o mesmo:

• Do# grave soamente podemos vibrar co sopro

• Re grave, mi grave, re2 agudo (en pechado) e mi agudo co maimiño

• Fa grave e agudo co anular

• Sol grave e agudo, la grave e agudo e si grave co medio

• Do# agudo, re agudo aberto con índice e medio

O dedo co que facemos o vibrato oscila arriba e abaixo, chegando a tocar suavemente no instrumento tantas veces como oscilacións queiramos facer no son. Se a peza é movida facemos o vibrato nas notas longas.

 

Exercicios