Principal
Prólogo
O Método
Historia
O Pito Galego
Obradoiro
Dixitación
Mantemento
Respiración
Estiramentos
O Son
Afinación
Articulación I
Técnica I
Técnica II
Técnica III
Técnica IV
Arpexos
Articulación II
Técnica de Gaita
Repertorio Tradicional
Bibliografía
Ligazóns
Agradecementos
Contacto
       

    

     Pito Galego  Moisés Quintas Suárez

Técnica de gaita para pito

Picado de dedo ] Batemento ] Picado e Batemento ] Dobre picado dedo ] Picado, Dobre picado, Batemento ]

 

Como xa dixemos, unha das características do Pito Galego é que sendo unha frauta de bico, a súa dixitación é moi similar á da gaita, podendo empregarse tamén picados e ornamentos de dedos propios dela:

 

Picado de dedo

Técnica de gaita empregada para a repetición dunha nota.

Os picados fanse cos dedos da man esquerda.

Represéntase cunha fusa máis pequena en tamaño que o resto das figuras, dando a nota cun movemento rápido de dedo.

Man dereita:

  • Posicións do#, re, mi, fa#, representamos o picado coa nota la. Para facelo, levantamos e baixamos o dedo anular da man esquerda.

Man esquerda:

  • Posicións sol, la si. representamos o picado coa nota do agudo. Para facelo, levantamos e baixamos o índice da man esquerda.
  • Posición do# agudo, representamos o picado coa nota re agudo. Para facelo, levantamos e baixamos o polgar da man esquerda.
  • Posición re2 agudo (en pechado), representamos o picado coa nota la, o mesmo que o re grave, mais coa fusa unha oitava máis aguda.
 

Batemento

O mesmo que os picados, tamén se empregan para a repetición dunha mesma nota na gaita.

Para facer batementos debemos empregar os dedos da man dereita ou da man esquerda, dependendo da nota a bater. Como o seu nome indica, bátese ou golpéase cun ou varios dedos dos que están levantados como se estes rebotasen no instrumento.

Os batementos tamén se representan por unha fusa máis pequena en tamaño que o resto das figuras, e a nota que representa esta fusa, indica cal é o último dedo co que se bate.

No pentagrama distínguense dos picados porque mentres estes van por enriba da nota que se repite, os batementos van por debaixo.

Batementos coa man dereita:

  • Posición re grave e re2 agudo, representamos o batemento coa nota do grave ou aguda respectivamente; batemos co maimiño.
  • Posición mi grave e mi agudo, representamos o batemento coa nota do grave ou aguda respectivamente; batemos cos dedos anular e maimiño.
  • Posición fa# grave e fa# agudo, representamos o batemento coa nota re grave ou aguda respectivamente; batemos cos dedos medio e anular. Posición sol grave e sol agudo, representamos o batemento coa nota re grave ou aguda respectivamente; batemos cos dedos índice, medio e anular.

Batemenos coa man esquerda:

  • Posición la grave e la agudo, representamos o batemento coa nota sol grave ou aguda respectivamente; batemos co dedo anular.
  • Posición si grave, representamos o batemento coa nota sol grave; batemos cos dedos medio e anular.
  • Posición do# agudo e re agudo (aberto), representamos o batemento coa nota sol grave; batemos cos dedos índice, medio e anular.

 

Dobre picado de dedo

Trátase doutra técnica de gaita aplicable ao pito. Consiste en facer dous picados simples seguidos con distintos dedos e moi rápido. O efecto que produce é coma se pronunciaramos a sílaba TRA, mentres que no picado simple soa TA.