Principal
Prólogo
O Método
Historia
O Pito Galego
Obradoiro
Dixitación
Mantemento
Respiración
Estiramentos
O Son
Afinación
Articulación I
Técnica I
Técnica II
Técnica III
Técnica IV
Arpexos
Articulación II
Técnica de Gaita
Repertorio Tradicional
Bibliografía
Ligazóns
Agradecementos
Contacto
       

    

     Pito Galego  Moisés Quintas Suárez

O Son

 

 

A emisión de son no pito é relativamente sinxela.

A calidade do son vai parella á calidade do instrumento, sobre todo no referente á:

 • Madeira elexida; que influirá no timbre e proxección do son.
 • Perfección do bisel; que é onde se produce o son, e polo tanto decisivo nel e nas súas calidades:
 • Timbre
 • Intensidade
 • Altura
 • Pureza
 • Proxección
 • Tamaño
 • Cor
 • Colle o teu instrumento e colócao entre os beizos de xeito natural.

  Polo de agora non tapamos ningún burato, soamente sopramos e... xa temos son. É sinxelo.

  Mais non o faremos de calquera xeito, senón que o ataque de cada son será guiado pola lingua e articulando a sílaba "TU", sen que vibren as cordas vocais.

  A lingua vai ser moi importante para quitar o máximo rendemento ao instrumento; polo tanto, xa podemos ir tratando de tela en forma.

  Podemos practicar o ataque comezando pola nota "si":

  • Preparamos a nota "si"

  • Colocamos a frauta na boca

  • Pronunciamos a sílaba "TU" deixando saír o aire de seguido (lembra o que se dixo no tema da respiración).

  - Como foi?

  Unha vez que xa controlamos o ataque de lingua concentrámonos no sopro.

  Experimenta cal é o grao adecuado de intensidade do soprido.

  Deixámonos guiar pola calidade do son.

  Traballamos sobre sons longos.

  Coidamos que sexa un son:

  • En liña

  • Sen ondulación

  • Que non caia ao final

  O grao de consecución destes exercicios vai ser en gran medida o reflexo do traballo da respiración.

  - Será obrigado darlle un repaso?

  Pensamos en manter a presión de aire adecuada e intentamos que o son sexa lineal. Isto vai ser decisivo para ter unha boa afinación, o cal quere dicir que paga a pena pararse o tempo necesario. Ou tes moita présa?

  Se comezamos pola nota "si" e imos baixando por graos conxuntos até o "do#", que é a nota máis grave, darémonos conta de que cómpre ir cambiando a presión do aire pouco a pouco en cada nota. Isto pasa porque ao irmos tapando buratos, o aire ten menos sitios por onde saír, ao tempo que o seu recorrido é máis longo ao aumentar a lonxitude do instrumento.

  Neste exercicio podemos averiguar canta presión pode aplicarse a cada nota antes de rompela.

  Intentamos acadar un son uniforme.