Principal
Prólogo
O Método
Historia
O Pito Galego
Obradoiro
Dixitación
Mantemento
Respiración
Estiramentos
O Son
Afinación
Articulación I
Técnica I
Técnica II
Técnica III
Técnica IV
Arpexos
Articulación II
Técnica de Gaita
Repertorio Tradicional
Bibliografía
Ligazóns
Agradecementos
Contacto
       

    

     Pito Galego  Moisés Quintas Suárez

Repertorio Tradicional

Dificultades ]

 

A continuación vai unha pequena selección de pezas tradicionais ordenadas progresivamente seguindo o criterio aplicado no método. Na ligazón superior Dificultades, hai un comentario de cada unha onde se sinalan as partes máis difíciles para, se é preciso, traballalas ailladas facendo as repeticións que sexan necesarias.