Principal
Prólogo
O Método
Historia
O Pito Galego
Obradoiro
Dixitación
Mantemento
Respiración
Estiramentos
O Son
Afinación
Articulación I
Técnica I
Técnica II
Técnica III
Técnica IV
Arpexos
Articulación II
Técnica de Gaita
Repertorio Tradicional
Bibliografía
Ligazóns
Agradecementos
Contacto
       

    

     Pito Galego  Moisés Quintas Suárez

Bibliografía

 

 • Bob Anderson: Cómo rejuvenecer el cuerpo estirándose.

Integral Ediciones. Barcelona 1997.

 • Calixto Albán Laxe: O saber do pobo. 

Xerais de Galicia, S.A. Vigo 2003.

 • Casto Sampedro y Folgar: Cancionero Musical de Galicia.

Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña 1982.

 • Castor Castro e Pablo Carpintero: Os sons da Limia.

Difusora de Letras, Artes e Ideas, SL. Ourense 2009

 • Daniel González: Así canta Galicia.

La Región. Ourense 1963.

 • Dina Poch de Grätzer: La flauta dulce en el aula.

Ricordi. Buenos Aires 1985.

 • Dorothé Schubart e Antón Santamarina: Cantigas   Populares.

Galaxia. Vigo 1983.

 • Eduardo M. Torner y Jesús Bal y Gay: Cancionero Gallego.

Tomo 1: Música.

Fundación Pedro Barrié de la Maza.

 • Enrique Otero Covelo: Leccións de Gaita.

Galaxia, 1978

 • François-René Tranchefort: Los instrumentos musicales del mundo.                            

Alianza Música Madrid 1985.

 • Grupo Didáctico-Musical do Obradoiro-Escola de Gaitas e Zanfonas da Universiade Popular de Vigo: Instrumentos Musicais Populares Galegos

Sonifolk 1990. (libro C.D.)

 • Joaquín Díaz: Instrumentos Populares.

Castilla ediciones 1997.

 • José López-Calo,S.J.:La Música Medieval en Galicia.

Fundación Pedro Barrié de la Maza. La Coruña 1982.          

 • La Música

Del Prado. Madrid 1998.

 • La Música y los Instrumentos:

SM, 1993.

 • Lorena López Cobas: Historia da Música en Galicia.

Ouvirmos. Galicia 2013.

 • Mª Pilar Alén: Historia da Música Galega.

A Nosa Terra 1997

 • Mary Remnant: Historia de los Instrumentos Musicales.

Robinbook, S. l, Barcelona 2002.    

 • Moisés Quintas Suárez: Guía Didáctica de Instrumentos Galegos.

Ouvirmos. Galicia 2011.

 • Obradoiro de Instrumentos da Deputación de Ourense: Reconstrucción do Pórtico do Paraiso da Catedral de Ourense. Dir. Manuel Brañas.                 

 Deputación de Ourense 1993.

 • Pablo Carpintero Arias: Os instrumentos musicais na tradición galega.

Proxecto Ronsel e Difusora de Letras, Artes e Ideas, SL. Ourense 2009.

 • Ramón Andrés: Diccionario de Instrumentos Musicales. Desde la antigüedad a J. S. Bach.

Península. 2001.

 • Trevor wye: Teoría y práctica de la flauta.

Mundimúsica. Madrid 1988.

 • X. L. Fernández Castro: Cantigas Galegas.

Xerais de Galicia S. A. 1989.

 • X. Lois Foxo: Os segredos da gaita.

Deputación Provincial de Ourense. 1992.

 • Xabier Groba González: Casto Sampedro e a Música do Cantigueiro Galego de Tradición Oral. Vol. II.

Concello de Redondela, 2012.

 • Xaquín Lourenzo: Enredos.

A Nosa Terra 2003.

 • Xaquín Xesteira Losada: Método de Gaita Galega I

Do Cumio, 2007.

 • Xosé Luís Miguélez: Cadernos de Gaita Galega. Caderno 4: Estudos

Dos Acordes S.L., 2006.