Principal
Prólogo
O Método
Historia
O Pito Galego
Obradoiro
Dixitación
Mantemento
Respiración
Estiramentos
O Son
Afinación
Articulación I
Técnica I
Técnica II
Técnica III
Técnica IV
Arpexos
Articulación II
Técnica de Gaita
Repertorio Tradicional
Bibliografía
Ligazóns
Agradecementos
Contacto
       

    

     Pito Galego  Moisés Quintas Suárez 

Articulación I

"A articulación é a palabra da música":Trevor Wye.

"Frase é o que digo, articulación é como o digo": Hermann Keller.

Penso que con estas dúas definicións abonda para saber a importancia que debemos darlle á articulación.

Coa palabra articulación referímonos ao emprego da ligadura, do puntiño e da lingua.

 

Ligadura

Ao longo da historia variaron os costumes sobre o emprego da ligadura o mesmo que os conceptos estéticos. O que cómpre ter claro é que a ligadura dalle máis importancia á primeira nota e réstalla á segunda.

Exemplos

             

                                             

                               Exemplos