Principal
Prólogo
O Método
Historia
O Pito Galego
Obradoiro
Dixitación
Mantemento
Respiración
Estiramentos
O Son
Afinación
Articulación I
Técnica I
Técnica II
Técnica III
Técnica IV
Arpexos
Articulación II
Técnica de Gaita
Repertorio Tradicional
Bibliografía
Ligazóns
Agradecementos
Contacto
       

    

     Pito Galego  Moisés Quintas Suárez

Repertorio Tradicional

Dificultades

Nº 1

-        Re agudo

-        Rexistro grave

-        Arpexio de Re Maior ( re, fa , la , re) 

-        Escala diatónica de Re Maior nos dous últimos compases

Nº 2

-       Do  

-       Re agudo

Nº 3

-       Fa

-        Do

-        Limpeza no paso Si - Do - Si

-        Salto La – Fa

-        Picado de dedo

-        Vibrato de dedo

Nº 4

-        La # – Si b

-        Re agudo

-        Cambio Do – Si b - Do

-        Cambio La- Si b

-        Fa

-        Vibrato de boca

Nº 5

-        Sol # - La b

-        Cambio Si - Do - Si

-        Cambio La - Sol # - La

-        Picado de dedo e batemento

-        Vibrato de dedo

Nº 6

-        Re # - Mi b

-        Do

-        Sol #

-        Cambio Mi – Re #

-        Cambio de compás

-        Picado de dedo, batemento e dobre picado de dedo

-        Vibrato de dedo

Nº 7

-        Mi agudo

-        Do

-        Sol #

-        Re agudo

-        Cambio Sol # - Mi agudo

-        Cambio Mi agudo – Do

-        Vibrato de boca

Nº 8

-        Re # agudo - Mi b

-        Do

-        Re agudo

-        La b

-        Si b

-        Fa

-        Vibrato de boca

Nº 9

-        Fa # - Sol b  agudo

-        Mi agudo

-        Re agudo

-        Do # agudo

-        Cambio de compás

-         Picado dobre

-         Vibrato de boca      

Nº 10

-        Fa agudo

-        Do

-        Re agudo

-        Mi agudo

-        Vibrato de boca

Nº 11

-        Sol agudo

-        Do

-        Re agudo

-        Mi agudo

-        Fa agudo

-        Si b

Nº 12

-        La agudo

-        Sol agudo

-        Fa agudo

-        Mi agudo

-        Re agudo

-        Do

-        Limpeza nos cambios de notas máis agudas

Nº 13

-        Sol # agudo - La b

-        Sol agudo

-        Fa agudo

-        Mi agudo

-        Re agudo 

-        Do 

-        Vibrato de boca

-        Limpeza nos cambios de notas máis agudas

Nº 14

-        Picado de dedo, batemento, dobre picado de dedo e dobre picado de dedo con batemento

Nº 15

-        Picado dobre 

Nº 16 e 17- Dificultades:

     -        Picado triple